႐ုပ္သံနည္းပညာ ဗဟုသုတျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ပညာေရး

- နာမည္ေက်ာ္ NEW YORK FILM ACADEMY ၏ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိေက်ာင္းခြဲမ်ားတြင္ ေအာက္ပါပညာရပ္မ်ားသြားေရာက္သင္ၾကားနိုင္သည္။

ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ: Filmmaking, Producing, Photography, Documentary Filmmaking, Game Design, Digital Filmmaking, Digital Editing, Online Courses, Acting for Film, Screenwriting, Cinematography, 3D Animation, Broadcast Journalism, Musical Theatre, Evening Workshops, ESL

သင္တန္းေက်ာင္းတည္ေနရာမ်ားမွာ: New York City, Universal Studios (Hollywood), Abu Dhabi (UAE), Australia, Harvard University, Disney Studios (Florida), Florence (Italy), New Delhi (India), Mumbai ( India), Kyoto (Japan), Paris (France), Beijing (China), Shanghai (China)

link: http://www.nyfa.edu/admissions/dates_tuition/
Tuition costs and dates of the New York Film Academy Acting and Film School. Learn how to pay for ac
www.nyfa.edu
The New York Film Academy Film School & Acting School admissions department is available to help you with any of your admissions questions or questions regarding housing, financial aid or international travel.

- Harvard and the Massachusetts Institute of Technology (MIT) မွ Online Classes မ်ား ပိ့ုခ်မည္။ မည္သူမဆို sign up လုပ္၍ ၀င္ေရာက္သင္ၾကားနိုင္သည္။ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ မရွိ ။

link : http://idealab.talkingpointsmemo.com/2012/05/free-harvard-and-mit-online-classes-starting-fall-2012.php?m=1

- Musicians Institute , USA   မွ  2012 -2013 နိုင္ငံတကာေတ်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Audio-Engineering  ပညာသင္ဆုေပးမည္ ။
ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည့္ရက္  ။  ။  August 24th .2012

link :http://scholarship-positions.com/2012-mi-35th-anniversary-audio-engineering-program-scholarship-at-musicians-institute-usa/2012/07/30/

– Musicians Institute , USA   မွ  2012-2013 နိုင္ငံတကာေတ်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Mitch Faber Memorial Blues Guitar ပညာသင္ဆုေပးမည္ ။
ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည့္ရက္  ။  ။  August 24th .2012

link:http://scholarship-positions.com/2012-mitch-faber-memorial-blues-guitar-scholarship-at-musicians-institute-usa/2012/07/30/

- Hollywood Chamber of Commerce Community Foundation မွ USA, Musicians Institute  တြင္ 2012 အတြက္ ပညာသင္ဆုေပးမည္။
သင္ယူနိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား – Audio Engineering, Music Business, Independent Artist, Guitar Craft, Film
ေနာက္ဆုံးေလ်ွာက္ထားရမည့္ရက္ – August 24, 2012Link : http://scholarship-positions.com/hcccf-vocal-scholarships-for-u-s-and-non-u-s-students-at-musicians-institute-usa-2012/2012/07/21/

USA, Musicians Institute မွ 2013 အတြက္ Gilt City LA  ပညာသင္ဆု ေပးမည္။
သင္ယူႏိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား – Guitar, Bass, Drums, Keyboard, Vocals

ေနာက္ဆုံးေလ်ွာက္ထားရမည့္ရက္ – March 1st 2013

- 2013 -2014 DOC NOMADS  တတိယနိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ပညာ သင္ၾကားရန္ပညာသင္ဆုေပၚတူဂီနိုင္ငံ (လစ္စဘြန္း) ၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ (ဘူဒါပက္စ္)၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ (ဘရပ္ဆဲလ္) ျမိဳ႕မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္သည္။
ေနာက္ဆုံးေလ်ွာက္ထားရမည့္ရက္ – ေအာက္တိုဘာ ၃၁ – ၂၀၁၂
http://scholarship-positions.com/2013-2014-doc-nomads-short-term-scholarships-for-third-country-students/2012/07/17/
http://www.docnomads.eu/index.php/scholars

- FRANCIS D.LYON  SCHOLARSHIP

ရုပ္သံနည္းပညာေလ့လာလိုသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။ Mr. Francis D. Lyon မွာ ဖလင္အယ္ဒီတာ ဒါရုိက္တာ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူတဦးျဖစ္ျပီး 1984 ခုနွစ္က  “Body and Soul ” ဇါတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးဖလင္အယ္ဒီတာ ေအာ္စကာဆု ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေအာင္ နွင့္ ဘဲြ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား နွစ္စဥ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

ေလ့လာၾကည့္ရွုရန္။

http://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarships-by-major/film-scholarships/francis-d-lyon-scholarship/

- ASIAN CULTURAL COUNCIL

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ေနထိုင္၍ ပညာသင္နိင္ရန္ အနုပညာသမားမ်ား ၊ ပညာသည္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အနုပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေနသည္။

http://www.asianculturalcouncil.org/

- The BMI Foundation, Inc.

သီခ်င္းေရးသူမ်ား ၊ ဂီတမွဴးမ်ား ၊ေတးသီခ်င္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဂီတကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ The BMI Foundation, Inc မွ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ေနသည္။

BMI Foundation, Inc.
7 World Trade Center
250 Greenwich Street
New York, NY 10007-0030
info@bmifoundation.org

Programs :

Evelyn Buckstein Scholarship –
http://www.bmifoundation.org/program/evelyn_buckstein_scholarship
Women’s Music Commission –
http://www.bmifoundation.org/program/womens_music_commission
Woody Guthrie Fellowship Program –
http://www.bmifoundation.org/program/woody_guthrie_fellowship_program
John Lennon Scholarships –
http://www.bmifoundation.org/program/john_lennon_scholarships
BMI Student Composer Awards –
http://www.bmifoundation.org/program/bmi_student_composer_awards
Lionel Newman Conducting Scholarship –
http://www.bmifoundation.org/program/lionel_newman_conducting_scholarship
Robert Sherman Scholarship –
http://www.bmifoundation.org/program/robert_sherman_scholarship
Charlie Parker Jazz Composition Prize –
http://www.bmifoundation.org/program/charlie_parker_jazz_composition_prize

- နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ South Seas ရုပ္ရွင္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေအာက္ပါ အႏုပညာရပ္မ်ားကို သြားေရာက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။

၁။ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ရုပ္သံ သင္တန္း               (ဒီပလိုမာ) – ၁ ႏွစ္သင္တန္း NZ $ 23000 ခန္႕
၂။ 3D အင္နီေမးရွင္း                           (ဒီပလိုမာ) – ၂ ႏွစ္သင္တန္း NZ $ 18800 ခန္႕
၃။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓာတ္ပုံ ရုပ္ရွင္သင္တန္း   (ဒီပလိုမာ) – ၁ ႏွစ္သင္တန္း NZ $ 19000 ခန္႕
၄။ သရုပ္ေဆာင္ သင္တန္း                    (ဒီပလိုမာ) – ၁ ႏွစ္သင္တန္း NZ $ 18000 ခန္႕

Link: http://www.southseas.co.nz/index.php

ရက္တိုသင္တန္းမ်ား

၁။ ရုပ္သံထုတ္လုပ္မႈ မိတ္ဆက္ သင္တန္း
သင္တန္းကာလ – ၅ ရက္   (September 17-21 / 2012) သို႕မဟုတ္ (November 26-30 / 2012)  ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ေန႔စဥ္ – 9:00 am မွ 4:30 pm ထိ
သင္တန္းေၾကး – NZ $ 345   (၁လ ၾကိဳသြင္းလွ်င္ NZ $ 299)
စာေတြ့ လက္ေတြ့မ်ားအျပင္ professional video camera, on-board video recorder, location sound recorder, non-linear editing suites, multi-camera television studio production facilities မ်ား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရမည္။
သင္တန္း ျပီးဆံုးေၾကာင္း ေအာင္လက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္မည္။

Link: http://www.southseas.co.nz/content.php/article/introduction-to-television-production/m/57

၂။ Animation မိတ္ဆက္သင္တန္း
သင္တန္းကာလ – ၄ ရက္
အခ်ိန္ – 9:00 am မွ 4:30 pm ထိ ေန႔စဥ္
လူဦးေရ – ၁၆ ဦးသာ
ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ – ၁၆ ႏွစ္ အထက္ ။ ပုံဆြဲ အေျခခံရွိရမည္။
သင္တန္းေၾကး – NZ $ 276
2012 အတြက္ August ႏွင့္ October တြင္ဖြင့္လွစ္မည္။

Character design, Maya Software tools ႏွင့္ work flow, 3D character posing  ႏွင့္ expressions, life drawing class, painting digital textures for 3D models, effects ႏွင့္ flash animation မ်ားသင္ၾကားရမည္။
သင္တန္းျပီးဆုံးေၾကာင္း ေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္မည္။

Link: http://www.southseas.co.nz/content.php/article/introduction-to-animation-production/m/59

၃။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပံုသင္တန္း
သင္တန္းကာလ။   ။ ၂ ရက္
ေန့စြဲ  ။   ။              ေအာက္တိုဘာ  ၁ -၂  ။ ၂၀၁၂
အခ်ိန္ ။   ။             9:00 am  to  5:00 pm
၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္။  ။ အသက္ ၁၅ နွစ္ အထက္
သင္တန္းေၾကး။   ။    NZ  $ 230 (တလၾကိဳ သြင္းလွ်င္ NZ $ 200)

ေက်ာင္းစတူဒီယိုအတြင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာသံုး ကင္မရာမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳသင္ၾကားမည္။
သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ ခ်ီျမွင့္မည္။

Link : http://www.southseas.co.nz/content.php/article/introduction-to-digital-photography/m/349

၄။ Free Animation Workshops
လစဥ္ေနာက္ဆံုး စေနေန့ ၊ (10:00 am – 1:00 pm)

Session  1 ; Concept Art Workshop
Digital drawing and painting, introducing the Adobe Photoshop painting tools.

Session 2 ; Character Animation Workshop
Explore Fundamentals to animate characters in films, TV series and games.

Link: http://www.southseas.co.nz/content.php/article/free-animation-workshops/m/314

FACEBOOK

ေၾကာ္ၿငာပါ။

ယခင္ပို႕စ္မ်ား

News

Default utility Image 4K ႏွင့္ အနာဂတ္နည္းပညာစိန္ေခၚမႈမ်ား ခင္စႏၵာဂ်ဴး (Miracle Post) ၂၀၁၃ ခုနစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃)ရက္ႏွင့္(၄)ရက္ေန႔တို႔တြင္ TMW Enterprise ႏွင့္ Sony Corporation တို႔ွပူးေပါင္း၍ Large Sensor Camera...
The Chic Magazine The Chic Magazine ၏ သံုးႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Fashion Show အား က်င္းပၿပီးစီး      ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ The Chic Magazine ၏ သံုးႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Fashion Show အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕...
Untitled Collage ဘီဘီစီစကားစစ္ထိုးပြဲ ရုပ္သံမွတ္စုမ်ား(၁) ၀ဏၰေက်ာ္ (Miracle Post)                 ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ Asian Discovery Travels & Tour မွ...
Thanksgiving CB Bank ၏ EASi Travel MasterCard မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားေက်းဇူးတင္လႊာ CB Bank ၏ EASi Travel MasterCard မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ႔ျခင္းအတြက္ ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေစခဲ႔ေသာ CB Bank မိသားစုအား Miracle Post...

ဧည့္သည္စာရင္း

free counters